top of page

SARAS BERÄTTELSE

Jag har en djup övertygelse om att rasism kan liknas vid en sjukdom. Rasismen är ett tecken på att något är väldigt fel, ett symptom som uppstår när rädsla och orättvisa tillåtits gro till hat, för att sedan omsättas i kulturell praktik. Min delvis judiska bakgrund, har ända sedan barnsben gett mig en insikt om rasismens våldsamma potential. Som så många andra som var barn och tonåringar på 90-talet upplevde jag nationalismens och rasismens uppgång som väldigt smärtsam, liksom det som händer idag på så många håll i världen. 


Jag drivs av en vilja att hitta sätt att läka det som är trasigt, det som ger upphov till den våldsamma rasismen. Jag är övertygad om att det går! Vi behöver lära oss hur vi ska förhålla oss fredligt till varandra, och upprätta relationer som bygger på förståelse iställer för rädsla. När jag trillade över interkulturell pedagogisk teori hittade jag hem. Här finns ett språk för mina erfarenheter, och en vilja att beskriva hur vi människor gör för att ha en lärande inställning till varandra. 


Jag har ända sedan jag var barn funderat mycket över orättvisor. När jag blev tonåring och fick begrepp och ord för vad jag såg runt mig, kom jag att engagera mig antirasistiskt. Det engagemanget har fortsatt genom livet, så när jag lärde känna Sandra och hon berättade om sina idéer så kände jag att jag ville vara delaktig i detta! Jag hoppas att Indigene ska vara en kraft som verkar för en positiv förändring. 

bottom of page